Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave
budova Schneiderova TT

budova Schneiderova TT
baner

Tanečný odbor


Vedúci PK: Alena Lukáčiková

Pedagógovia:
Bc. Monika GáborováBilancia posledných rokov tanečného odboru našej ZUŠ je viac ako úspešná. Výučba tanca sa vyprofilovala v odbor, ktorého cieľom je, okrem výchovy talentovaných žiakov a prípravy na ich ďalšie štúdium, aj príprava na pôsobenie napríklad v tanečných súboroch či rôznych amatérskych telesách.
Vyučovanie prebieha vo všetkých základných zložkách – klasickom, ľudovom a modernom tanci. Okrem p. uč. Mgr. Júlie Porubčanovej, ktorá učila na škole 26 rokov, sa v minulosti vystriedalo viacero pedagógov. Nástupom dvoch mladých ambicióznych pedagogičiek Aleny Lukáčikovej a Moniky Gáborovej sa za posledné 3 roky výrazne zvýšil záujem detí o tanec na našej škole, najmä v oblasti moderného tanca a zároveň prišli i prvé umelecké úspechy mladých tanečníkov, a to aj vďaka úzkej spolupráci, vzájomným konzultáciám a odovzdávaním skúseností.
V TO sa venujeme deťom od 5 do 18 rokov, ale máme i štúdium tanca pre dospelých. Venujeme sa jazzovej príprave, scénickému tancu, rytmike, základom hip-hopu či salsy. Pedagogičky sa zúčastňujú workshopov so zahraničnými lektormi – Kite – Japonsko, Niako, Pepito, Djidawi – Francúzsko, Henry Link – USA, Wahe – CZ a ďalšími. Vznikla i nová spolupráca s Marekom Brimusom /Legollas/, ktorý učí deti základom break-dancu. Marek tancuje v muzikáli „Boyband“, jeho tanečný prínos je viditeľný najmä u chlapcov.
Tanečný odbor úzko spolupracuje s LDO a speváckym oddelením hudobného odboru. Na tanečné rozprávky /Šípková Ruženka, O Jankovi a Marienke, Zlatovláska / nadviazali autorské muzikály /O čom sníva Popoluška, O Jánošíkovi, Rebelky, Pehulienka a osem snehuliakov, Hviezdy, Slávo a Maliny /.
Veľkou popularitou a skvelou atmosférou sa môžu pochváliť i absolventské predstavenia TO, ktoré sú takisto divácky veľmi úspešné.

¤ ×
¤ ×
¤ ×
¤ ×

Studium:tanecnyOdbor

Parameter Value

Routers

Matched? Class Mask Defaults Request
yes SimpleRouter presenter = Homepage
action = default
Studium:tanecnyOdbor
¤ ×