Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave
budova Schneiderova TT

budova Schneiderova TT
baner

Základnú umeleckú školu navštevuje v šk. roku 2011/2012 777 žiakov, z toho:

  • v hudobnom odbore 584 žiakov
  • v tanečnom odbore 123 žiakov
  • v LDO 70 žiakov

Vysunuté pracoviská ZUŠ:

  • Červeník 16 žiakov
  • Trstín 16 žiakov

ZAMESTNANCI ZUŠ

VEDENIE ŠKOLY
Riaditeľ ZUŠ: PaedDr. Gabriel Kalapoš
Zástupca riaditeľa: Mgr. Drahomíra Benciová
Zástupca riaditeľa: Mgr.art. Juraj Vrobel

PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI

HUDOBNÝ ODBOR

Klavírne oddelenie:
Edita Planková – vedúca PK

Akordeónové oddelenie:
Soňa Bobeková – vedúca PK

Keyboardové oddelenie:
Soňa Bobeková – vedúca PK

Oddelenie sláčikových nástrojov:
PaedDr. Alžbeta Ševečková – vedúca PK

Oddelenie dychových a bicích nástrojov:
Vlasta Kozánková – vedúca PK

Gitarové oddelenie:
Oliver Rogovský – vedúci PK

Spevácke oddelenie:
Mgr. Mária Reiffersová - vedúca PK

Hudobná náuka:
PhDr. Lenka Danišová – vedúca PK

LITERÁRNO DRAMATICKÝ ODBOR
Mgr. Blanka Blesáková – vedúca PK

TANEČNÝ ODBOR
Alena Lukáčiková – vedúca PK

¤ ×
¤ ×
¤ ×
¤ ×

Page:skola

Parameter Value

Routers

Matched? Class Mask Defaults Request
yes SimpleRouter presenter = Homepage
action = default
Page:skola
¤ ×