Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave
budova Schneiderova TT

budova Schneiderova TT
baner

Oddelenie sláčikových nástrojov


Vedúci PK: PaeDr. Alžbeta Ševečková

Pedagógovia:
Mgr.art. Ľubica Himičová, Tomáš Polakovič, PhDr. Lenka DanišováOddelenie sláčikových nástrojov má na našej škole dlhoročnú tradíciu. Poskytuje vyučovanie v hre na husliach, violončele, v prípade záujmu i na viole. Štúdium sa delí na 7 rokov trvajúce štúdium prvého stupňa a 4 roky trvajúce štúdium druhého stupňa. Prvému stupňu štúdia predchádza prípravné štúdium. Vzdelávanie sa poskytuje a j dospelým záujemcom z radov študentov i pracujúcich.
Základom štúdia sú individuálne vyučovacie hodiny s pedagógom doplnené hodinami korepetície s pedagógom klavírneho oddelenia. Súčasťou štúdia je hra v sláčikovom súbore, v rozličných komorných zoskupeniach- duá, triá, kvartetá a pod.
Vďaka rozšíreniu oddelenia o vyššie uvedené nástroje vznikla možnosť ich vzájomného kombinovania a možnosť existencie príležitostných i stálych komorných zoskupení. V súčasnosti pracujú na škole dve komorné zoskupenia – súbory „Strunky“ a „Pomlčky“, oba pracujú pod vedením PaedDr. Alžbety Ševečkovej. Ďalším telesom sláčikových nástrojov je Detský súbor ľudovej hudby pod vedením p. Tomáša Polakoviča.
Spomínané súbory vystupujú na školských koncertoch, mimoškolských aktivitách a na koncertoch sláčikového oddelenia.
Komorný orchester, ktorý založil p. uč. Jozef Kudri na pôde školy v roku 1993, sa pretransformoval v teleso nadregionálneho charakteru. V r. 1996 ako občianske združenie prijal názov Trnavský komorný orchester a prešiel pod krídla mesta Trnava pod vedením PaedDr. A. Ševečkovej.
Počas doterajších ročníkov súťaže „Schneiderova Trnava“, v hre na husliach a v komornej hre sláčikových nástrojov naši žiaci vždy získali popredné umiestnenia a niekoľko špeciálnych cien. Mnohí žiaci sláčikového oddelenia dnes študujú na konzervatóriách i vysokých školách. Uvedené úspechy sú výsledkom cieľavedomej práce pedagógov v tomto oddelení, ktorí prebúdzajú v žiakoch individualitu a povzbudzujú ich, aby sa zamerali na svoje vlastné prednosti.

¤ ×
¤ ×
¤ ×
¤ ×

Studium:oddelenieSlacikovychNastrojov

Parameter Value

Routers

Matched? Class Mask Defaults Request
yes SimpleRouter presenter = Homepage
action = default
Studium:oddelenieSlacikovychNastrojov
¤ ×