Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave
budova Schneiderova TT

budova Schneiderova TT
baner

Oddelenie dychových a bicích nástrojov


Vedúci PK: Vlasta Kozánková

Pedagógovia:
Vlasta Kozánková, Peter Bunček, Milan Kuzma,
Mgr. Art. Juraj Vrobel, Daša Kosorínová, Jakub Hittrich


Dychové oddelenie patrí na škole k tým nástrojovo početnejším, čo vyplýva aj z rôznorodosti hudobných nástrojov, na ktoré sa žiaci učia hrať.. Od zobcových fláut, priečnej flaute, klarinete, trúbke, saxofónu po pozaunu a bicie nástroje.
Hru vyučuje šesť stálych skúsených učiteľov. Menšie deti začínajú štúdium hrou na sopránovú zobcovú flautu. Po zvládnutí základov pokračujú v štúdiu hrou na altovú zobcovú flautu alebo na iný vybraný nástroj, ak spĺňajú vek a majú fyzické predpoklady. Už pri hre na zobcových flautách dokážu niektoré deti veľmi pekne hrať nielen sami, ale aj v komornom zoskupení -duo,trio. Dychové oddelenie úzko spolupracuje najmä s klavírnym a gitarovým oddelením, najmä pri vytváraní komorných vystúpení.
V našom oddelení môžu hrať žiaci v Dychovom orchestri pod vedením pána učiteľa Milana Kuzmu, alebo v Dixielende pod vedením pána učiteľa Petra Bunčeka. Zaujímavé sú rôzne zoskupenia, v ktorých sa prezentujú žiaci študujúci bicie nástroje. Žiaci oddelenia nájdu uplatnenie aj v gitarovo-flautovom súbore „Gemini“ a v hudobnej skupine „Forte“.
Pri práci so žiakmi sa každý z učiteľov snaží nielen o určitú technickú zručnosť v hre na nástroji ,ale aj o to, aby deti mali zo svojich úspechov radosť.

¤ ×
¤ ×
¤ ×
¤ ×

Studium:oddelenieDychovychNastrojov

Parameter Value

Routers

Matched? Class Mask Defaults Request
yes SimpleRouter presenter = Homepage
action = default
Studium:oddelenieDychovychNastrojov
¤ ×