Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave
budova Schneiderova TT

budova Schneiderova TT
baner

Kontakt

Adresa:
ZUŠ M.Schneidera -Trnavského
Štefánikova 2
Trnava

fax: 033/55 16 341


Riaditeľ: PaedDr. Gabriel Kalapoš
tel.: 033/ 32 36 670
gabriel.kalapos@zusmst.trnava.sk

Zástupca riaditeľa: Mgr.art. Juraj Vrobel
tel.: 033/ 32 36 682
juraj.vrobel@zusmst.trnava.sk

Zástupca riaditeľa: Mgr. Drahomíra Benciová
tel.: 033/32 36 674
drahomira.benciova@zus.trnava.sk

Ekonóm: Katarína Jedličková
tel.: 033/ 32 36 671
jedlickova@zusmst.trnava.sk

Mzdová učtáreň: Miškolciová Adriana
tel.: 033/ 32 36 672
miskolciova@zusmst.trnava.sk

Informátor: Vladimír Kobza
tel.: 033/ 32 36 673

¤ ×
¤ ×
¤ ×
¤ ×

Page:kontakt

Parameter Value

Routers

Matched? Class Mask Defaults Request
yes SimpleRouter presenter = Homepage
action = default
Page:kontakt
¤ ×