Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave
budova Schneiderova TT

budova Schneiderova TT
baner

Gitarové oddelenie


Vedúci PK: Oliver ROGOVSKÝ

Pedagógovia:
Mgr. Peter Čeleďa, Mária Smažáková, Zuzana Balgavá / na pobočke v Trstíne/,
Mgr. Art. Juraj Gregorík, Daniela Horňáková, Jozef Sprušanský


Výuka tohto, jedného z najpopulárnejších a najobľúbenejších hudobných nástrojov, sa na našej škole vyznačuje veľkou pestrosťou – žíaci, ktorých očarí práve tento nástroj, majú možnosť spoznať a naučiť sa rôzne hudobné žánre. Pedagógovia sa nesústreďujú len na klasické zaužívané hudobné formy.
Každý z vyučujúcich je odborník na výuku diel klasických gitarových majstrov skladateľov od starej hudby dávnej renesancie, barokových majstrov, gitarových klasikov až po formy 20. storočia, akými su napr. flamenco, jazz-blues, latinsko-americká hudba. Rozhodne sa nevyhýbame poulárnej hudbe, presný opak je pravdou. Žiaci majú možnosť zahrať si i country-folkové pesničky, ako aj súčasnú pop-music zo Slovenska aj zahraničia. Žánrové hranice prakticky neexistujú, nakoľko sa vyučujúci snažia neustále reflektovať na záujmy a potreby žiakov. Gitara je nástroj, ktorý je výborne kombinovateľný s ostatnými hudobnými nástrojmi. Pestrosť a rozmanitosť gitary sa prejavuje v spájaní napr. s husľami, klavírom, akordeónom, flautami, atď. Žiaci majú možnosť zahrať si nielen ako sóloví hráči, ale aj v zoskupeniach – duo, trio, kvarteto, súbory. Dôkazom toho sú aktivity, ako gitarové doprovody s flautou p.uč. Rogovského, p.uč. Smažákovej. Na škole pôsobí gitarovo-flautový súbor GEMINI p.uč. Smažákovej, ktorý sa sústreďuje na hru írskych, keltských a indiánskych piesní, no nevyhýba sa ani španielským tancom. Žiaci sa účastňujú celoslovenských a medzinárodných súťaží, najmä pod pedagogickým pedagogickým vedením p.uč. Balgavej. Výsledky nášho snaženia bývajú prezentované na nespočetných vystúpeniach, spoločenských akciách (plesy, recepcie), vo forme sólových vystúpení, či gitarového dua, tria, kvarteta, vystúpení súboru Gemini.
Ak sa Vám o gitare už aj sníva a hľadáte možnosť, ako sa naučiť na nej hrať, neváhajte a príďte k nám.

¤ ×
¤ ×
¤ ×
¤ ×

Studium:gitaroveOddelenie

Parameter Value

Routers

Matched? Class Mask Defaults Request
yes SimpleRouter presenter = Homepage
action = default
Studium:gitaroveOddelenie
¤ ×