Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave
budova Schneiderova TT

budova Schneiderova TT
baner

Akordeonové oddelenie


Vedúci PK: Soňa Bobeková

Pedagógovia:
Soňa Bobeková, Mgr. Marta Čeleďová, Alexander Berger, Elena Danišová, Mgr. Katarína Chalúpková


A k o r d e ó n -- tento názov sa objavil po prvýkrát v r. 1829 a vo vývoji prešiel rôzne obdobia uplatnenia.
V súčasnosti napríklad vo vážnej hudbe výborne reprezentuje hlavne barokové obdobie. Mnoho skladateľov vytvorilo skladby , kde vďaka svojej možnosti registrovania zastúpi akordeón celý orchester. Najlepšie mu ale svedčia talianske a francúzske valčíky.
V našej ZUŠ Trnava , je vyučovanie hry na akordeón koncipované na princípoch, ktoré umožňujú deťom získať také odborné vzdelanie, ktoré môže priviesť žiaka pri jeho výnimočnej usilovnosti až na post akordeónového virtuóza. Každý školský rok organizujeme v regióne súťažnú prehliadku. Táto si vyžaduje intenzívnu prípravu zameranú na vyjadrenie umeleckého obrazu a technickej zručnosti hraných skladieb. Na druhej strane je ale akordeón / harmonika / kráľovnou vo folklóre, kde sa stala najrozšírenejším autentickým hudobným nástrojom. Vyučovací proces je preto zameraný aj na štúdium ľudovej piesne. Náplňou práce vyučujúcich je hlavne individuálny prístup k osobnosti každého žiaka zvlášť a rešpektovanie jeho osobných záujmov. A tak, mnohí naši žiaci našli uplatnenie aj v záujmovo-umeleckej činnosti.
V škol. roku 2010 /2011 na oddelení akordeón už máme pozvánku na Regionálnu súťaž do Hlohovca , kt. sa bude konať 24.marca 2011. Pedagógovia sa so svojimi žiakmi ,v tomto období už intenzívne pripravujú.

¤ ×
¤ ×
¤ ×
¤ ×

Studium:akordeonoveOddelenie

Parameter Value

Routers

Matched? Class Mask Defaults Request
yes SimpleRouter presenter = Homepage
action = default
Studium:akordeonoveOddelenie
¤ ×